DIE BEWARING VAN ONS EIE - DIE ERFENISSTIGTING

 

 

 

Met “Woede oor omstoot van monument van Trek” berig Die Beeld dat die monument vir die herdenking van die Groot Trek in Vereeniging, deur ‘n boukontrakteur vernietig is.  Enkele dae later word ook berig dat bekende historiese huisies in Johannesburg bedreig word, terwyl ‘n vriend berig dat die Andries Pretorius-monument by Graaff Reinet verwaarloos lyk.

 

Dit is die tekens van die tye ! 

 

Vroeg  2002 het enkele kultuurorganisasies, bewaringsinstansies en bekommerde lede van die publiek besluit om iets in die verband te doen, en Die Erfenisstigting is op 13 September 2002 as ‘n Art 21-maatskappy sonder winsmotief geregistreer,  met die uitsluitlike doel om na die Afrikaner se bedreigde erfenisbronne om te sien.  Die AB, die Voortrekkers, Solidariteit (as Kategorie A1-lede), asook die FAK, ATKV, Vriende van Afrikaans en die SA Vrouefederasie (as kategorie A2-lede) het as stigterslede van Die Erfenisstigting opgetree.

 

Tans bestaan die direksie uit een verteenwoordiger elk van die AB (Louis Radyn), Die Voortrekkers (Etienne Theart), Solidariteit (Flip Buys), die FAK (Hennie de Wet), Vriende van Afrikaans (Dr Louise Combrink) en die Rapportryerbeweging (Ludi Schulze), asook twee individuele lede (dr Willem Cruywagen en mnr Gerhard Lourens) en twee gekoöpteerde verteenwoordigers van die VTM direksie (nl mnre. Nico Stofberg en Willem Labuschagné). Vriend Willem Frost was die eerste voorsitter, maar hy is sedertdien vervang deur dr Willem Cruywagen. Die Direksie is van mening dat die verwaarlosing, vernietiging of negering van Afrikaner erfenishulpbronne nie toegelaat kan word nie en dat die toekoms van ons kulturele besit nie onderhandelbaar is nie. 

 

Wat vandag verlore gaan, kan nie môre gered word nie !

 

Die Erfenisstigting wil

 

·                     ‘n nasionale opname van eie (Afrikaner) kultuurskatte maak;

·                     hierdie erfenisskatte besoek en verseker dat dit in stand gehou word;

·                     netwerke skep om weer groter betrokkenheid op grondvlak te aktiveer;

·                     in gesprek tree met beherende instansies om die erfenisstukke te behou;

·                     waar nodig bedreigde erfenistukke wat nie in situ bewaar kan word nie, na ‘n beveiligde erfenisterrein te verskuif.  Dit mag lei tot strategiese vennootskappe met tersaaklike organisasies in die verskillende provinsies en/of gebiede, en

·                     ‘n erfenissentrum in twee fases op die VTM Erfenisterrein oprig. Fase 1 behels die oprigting van ‘n navorsingsentrum wat gewy sal word aan die rol en bydrae van die Afrikaners deur die jare, terwyl Fase 2 sal bestaan uit ‘n permanente uitstalruimte wat aan die Afrikaner se rol en prestasies sedert die afloop van die ABO gewy sal word

 

Om bg doelwitte te verwesentlik moet elke Afrikaner betrokke raak – ons is dit aan ons nageslag verskuldig !

 

Die volgende is voorbeelde van Afrikanerkultuurskatte waarby Die Erfenisstigting sedert 2002 betrokke was :

 

·                     Die Krugerbeeld by die Nasionale Kruger Wildtuin

·                     Die Danie Theron-Gedenkteken by Gatsrand, wat intussen die eiendom van Die Erfenisstigting geword het, asook sy graf by Eikenhof.

·                     Bronkhorstspruit grafte en monument

·                     Ierse monument, Aucklandpark

·                     Kunswerke uit die Parlement, die Uniegebou en selfs die ou TPA gebou is bekom en na die VTM Erfenisterrein oorgeplaas

·                     Kunswerke/borsbeelde wat aan openbare geboue gekoppel was

·                     Bloukransmonument en terrein

·                     Verskeie standbeelde van dr HF Verwoerd wat uit openbare plekke verwyder is

·                     Versorging van burger- en konsentrasiekampgrafte

·                     Oudstyders-gedenkteken by Cottesloe, Johannesburg

·                     Stempastorie in Simonstad

 

Die Erfenisstigting versoek Afrikaner Organisasies om

 

·                     Die Erfenisstigting as projek te registreer en dit daadwerklik te ondersteun;

·                     ‘n opname van bedreigde od potensieel-bedreigde kultuurerfenisgoedere in u omgewing te en aan ons deur te gee.  Foto’s sal welkom wees.

·                     ‘n finansiële bydrae tot die uitvoering van hierdie taak te maak.

 

Bertus Steenkamp is vanaf 1 Maart 2004 met die finansiële steun van die Voortrekker-monument as skakelpersoon vir Die Erfenisstigting aangestel om die Hoof Uitvoerende Beampte se las te help verlig. Bertus onderneem om u Gebied binnekort te besoek en ‘n volledige voorligting te gee en u daarna op hoogte van sake te hou.  

 

Lidmaatskap van die Erfenisstigting

 

Die Erfenisstigting het sedert sy stigting tot 1 Maart 2004 geen finansiële steun van die owerheid ontvang nie, en was op eie bronne aangewese.  Gelukkig het die situasie nou ietwat verbeter, deurdat die Staat vanaf 1 Maart 2004 ‘n jaarlikse bydrae van R150 000,00 tot die bedryfskoste van die Erfenisstigting sal doen. Die aansluitingsgelde van organisasies soos die Afrikanerbond en skenkings deur individuele persone, het die Erfenisstigting in staat gestel om te begin, maar nou moet die wa deur die drif gesleep word.  Ons hoor graag van u!

 

Individuele lede, sowel as Afdelings word uitgenooi om lid te word van Die Erfenisstigting.  Enige finansiële bydrae is ook welkom.

 

Kategorie van Lidmaatskap

Aansluitingsfooi (Eenmalig)

Jaarlikse Ledegeld (vanaf die volgende jaar)

A-1

R 50 000,00

R 2 000,00

A-2

R 10 000,00

R 2 000,00

B

R 5 000,00

R 1000,00

C

R 1 000,00

R 200,00

 

Bankbesonderhede

 

ABSA Bank Brooklyn

Takkode : 632005

Rekeningno : 405 620 9535

Tipe : Tjekrekening

 

Kontakbesonderhede

 

Hoof Uitvoerende Beampte

(vir aandag: Bertus Steenkamp)

Die Erfenisstigting

Tel 012 326 6770

082 334 7997

hub@erfenisstigting.org.za

jsteen@icon.co.za

 

As lid van Die Erfenisstigting sal u inspraak hê in die werksaamhede van die Erfenisstigting en  u op hoogte van ons werksaamhede gehou word.  Graag hoor ons van u. 

 

Wat vandag verlore gaan, kan nie môre gered word nie !

           

Danie Theron Projek

Slagveld Toere

During Cisco 642-436 voice over IP and 642-383 Cisco express foundation for field engineers, those students who are interested in hosting, go for Citrix 1Y0-259 presentation server administration right away while the rest register for Exin EX0-101 ITIL foundation, followed by Cisco 642-825 implementing secure converged wide area networks and Microsoft 70-647 windows server 2008 enterprise administrator.